13.04.2017

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

науковий журнал / засн.: Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – 2004. – К. – 4 рази на рік. Включено до Переліку наукових фахових видань України. ISSN 1811-3141 Електронний аналог: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ET/index.html 2004, № 1-4, 2005, № 1, 2, 2006, № 1-4, 2007,… Читати далі »
13.04.2017

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ

науково-практичний журнал / засн.: ТОВ «Аспект-2003», Всеукраїнська Асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) – ВААП. – 2004. – К. – Щоміс. ISSN 1608-6422 Електронний аналог: режим доступу: http://www.intelvlas.com.ua/ic/archive 2004, № 1-12, 2005, № 1-6, 2013, № 1-6, 2014, № 1-5 Читати далі »
13.04.2017

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

науково-методичний журнал / засн.: Видавництво «Освіта України» за сприяння МОН України. – 2007. – К. – 6 разів на рік. Включено до Переліку наукових фахових видань України Електронний аналог: режим доступу: http: //lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=120? 2007, № 1-3, 6 Читати далі »
13.04.2017

МАТЕМАТИЧНІ СТУДІЇ = MATEMATYCHNI STUDII

журнал / засн.: Львівське математичне товариство. – Львів: [б. в.], 2003. - Виходить двічі на рік ISSN 1027-4634 2003,Том 19, № 1, 2, Том 20, № 1, 2, 2004, Том 21, № 1, 2, Том 22, № 1, 2 Читати далі »
13.04.2017

МАРКЕТОЛОГ

международный профессиональный журнал для специалистов по маркетингу, рекламе и public relations. / учред.: А. Чернозатонский. – 2008. – М. – Ежемес. 2008, № 1-4 Читати далі »
13.04.2017

МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

журнал / учред.: Издательство «Финпресс». – 2007. – М. – 6 раз в год . ISSN 1028-5849 2007, № 4-6 Читати далі »
13.04.2017

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

науковий журнал / засн.: Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу». – 2003. – К. – 6 разів на рік. Включено до Переліку наукових фахових видань України. ISSN 1606-3732 Електронний аналог: режим доступу: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php 2003, № 1-6, 2004, № 1-6, 2005, № 1-3, 5, 6, 2006, № 1-6, 2007, № 1-6, 2008, № 1-6, 2009, № 1-4, 6, 2010, № 1-6,… Читати далі »
13.04.2017

МАРКЕТИНГ

научный журнал / учред.: Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт», Центр маркетинговых исследований и менеджмента. – 1997. – М. – 6 раз в год . ISSN 0869-3722 1997, № 1-6, 1998, № 1-6, 1999, № 1-6, 2000, № 1-6, 2001, № 1-6, 2002, № 1-3, 5, 6, 2003, № 2-6, 2004, № 1-6, 2005, № 1-3, 2006, № 1-6, 2008, № 6,… Читати далі »
13.04.2017

ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

український соціально-гуманітарний науковий журнал / засн.: Національний педагогічний університет ім.. М. П. Драгоманова, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Інститут філософії ім.. Г. С. Сковороди НАН України, Український центр політичного менеджменту інформаційно-видавничого підприємства «Поліс-К». – 2000. – К. – 6 разів на рік.Журнал визнано ВАК України фаховим виданням з політичних і філософських наук (1999 р.). ISSN 1609-5499 2000, №… Читати далі »
13.04.2017

КОНСУЛЬТАНТ ДИРЕКТОРА

журнал для руководителя / учред.: ООО «Издательский дом ИНФРА-М». – 2002. – М. – 2 раза в мес 2002, № 1-12, 2005, № 1-12 Читати далі »