13.04.2017

КАЗНА УКРАЇНИ

всеукраїнський науково-практичний журнал / засн.: Державна казначейська служба України. – 2012. – К. – 6 разів на рік. Виходить з 2009 року. 2012, № 1-3, 6 Читати далі »
13.04.2017

ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

наукове громадсько-політичне видання / засн.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І. Ф. Кураса НАН України. – 2005. – К. – Щоміс. 2005, №1-3, 2006, № 1-6, 2008, № 1-3 Читати далі »
13.04.2017

КАЗНА

всеукраїнське науково-практичне видання / засн.: Державна казначейська служба України. – 2005. – К. – 6 разів на рік 2005, № 1-12, 2006, № 1-12 Читати далі »
13.04.2017

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

міжнародний науковий журнал / засн.: Донецький національний університет. – 2004. – Донецьк. - 2(6) разів на рік Електронний аналог: режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ 2004, № 3-6 Читати далі »
13.04.2017

ЕКОНОМІСТ

науковий та громадсько-політичний журнал / засн..: Інститут економіки та прогнозування НАН України, ПП «Колегіум» Ю. Коваленко. – 1999. – К. – Щоміс. Український журнал "Економіст" входить у міжнародну наукометричну базу RePec Включено до Переліку наукових фахових видань України. Електронний аналог: режим доступу: http://ua-ekonomist.com/arhiv-zhurnalu.html? 1999, № 1-12, 2000, № 1-12, 2001, № 1-12, 2002, № 1-12, 2003, № 1-12, 2004, №… Читати далі »
13.04.2017

ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. ПРАВО

щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / засн.: Аудиторська фірма «Аналітик», Академія муніципального управління, Національна академія внутрішніх справ України. – 1999. – К. – Щоміс. Включено до Переліку наукових фахових видань України. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. ISSN 2409-1944 Електронний аналог: режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Efp/texts.html? 1999, № 1-12, 2000, № 1-12, 2001, № 1-12, 2002, № 1-12, 2003, № 1-12, 2004,… Читати далі »
13.04.2017

ГОЛОВБУХ

тижневик робочих ситуацій для бухгалтера / засн.: ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку – Україна». – 2006. – К. - 4 рази на міс. 2010, січень-грудень, 2011, січень-грудень, 2012, січень-грудень, 2013, січень-грудень, 2014, січень-лютий Читати далі »
13.04.2017

ГЕОГРАФІЯ

науково-методичний журнал / засн.: ТОВ «Видавнича група «Основа». – 2012. – К. – 2 рази на міс. 2012, № 1-12 Читати далі »
13.04.2017

ГЕОИНФОРМАТИКА

журнал (публикуются научные статьи, реклама, информаци в области геологии, геоинформатики, геопользования и геоэкологии) / учред.: Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем. – 2006. – М. - 1раз в 3 мес. ISSN 1609-364X Электронный аналог: режим доступа: https://clck.ru/AxCGH 2006, 1, 3, 4, 2008, № 1, 2 Читати далі »
13.04.2017

БЮЛЕТЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА І ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ

загальнодержавне періодичне видання / засн.: ТОВ «Юрінком Інтер». – 1998. – К. - Щоміс. 1998, № 1-12, 1999, № 1-7, 9-12, 2000, № 2-12, 2001, № 1-12, 2002, № 1-12, 2003, № 1-12, 2004, № 1-12, 2005, № 1-6, 8-12, 2006, № 1-12, 2007, № 1-12, 2008, № 1-12, 2009, № 1-12, 2010, № 1-12, 2011, № 1-12, 2014, №… Читати далі »