13.04.2017

МАРКЕТИНГ

научный журнал / учред.: Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт», Центр маркетинговых исследований и менеджмента. – 1997. – М. – 6 раз в год . ISSN 0869-3722 1997, № 1-6, 1998, № 1-6, 1999, № 1-6, 2000, № 1-6, 2001, № 1-6, 2002, № 1-3, 5, 6, 2003, № 2-6, 2004, № 1-6, 2005, № 1-3, 2006, № 1-6, 2008, № 6,… Читати далі »
13.04.2017

ЛЮДИНА І ПРАЦЯ

інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України / засн.: Міністерство праці та соціальної політики України. - 2000. – К. –10 номерів на рік. 2000, № 1-10, 2002, № 1-10, 2003, № 1-10 Читати далі »
13.04.2017

ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

український соціально-гуманітарний науковий журнал / засн.: Національний педагогічний університет ім.. М. П. Драгоманова, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Інститут філософії ім.. Г. С. Сковороди НАН України, Український центр політичного менеджменту інформаційно-видавничого підприємства «Поліс-К». – 2000. – К. – 6 разів на рік.Журнал визнано ВАК України фаховим виданням з політичних і філософських наук (1999 р.). ISSN 1609-5499 2000, №… Читати далі »
13.04.2017

КОНТРАКТИ

діловий тижневик. Аналіз головних бізнес- та політичних подій в країні: газета / засн.: ТзОВ «Газета «Галицькі контракти». – 2008. – К. – Щотижн. 2008, січень-грудень, 2009, січень-червень Читати далі »
13.04.2017

КОНСУЛЬТАНТ ДИРЕКТОРА

журнал для руководителя / учред.: ООО «Издательский дом ИНФРА-М». – 2002. – М. – 2 раза в мес 2002, № 1-12, 2005, № 1-12 Читати далі »
13.04.2017

ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

международный общественно-политический еженедельник / учредитель: ООО «Издательский дом «Ормос». – К., 2008. – 1 раз в неделю. Электронный аналог: режим доступа: http://gazeta.zn.ua/archives/1058 2008, липень-грудень, 2009, січень-грудень, 2011, липень-серпень, листопад-грудень, 2012, лютий-грудень, 2013, січень-грудень, 2014, січень, лютий Читати далі »
13.04.2017

КАЗНА УКРАЇНИ

всеукраїнський науково-практичний журнал / засн.: Державна казначейська служба України. – 2012. – К. – 6 разів на рік. Виходить з 2009 року. 2012, № 1-3, 6 Читати далі »
13.04.2017

КАЗНА

всеукраїнське науково-практичне видання / засн.: Державна казначейська служба України. – 2005. – К. – 6 разів на рік 2005, № 1-12, 2006, № 1-12 Читати далі »
13.04.2017

ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

наукове громадсько-політичне видання / засн.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І. Ф. Кураса НАН України. – 2005. – К. – Щоміс. 2005, №1-3, 2006, № 1-6, 2008, № 1-3 Читати далі »
13.04.2017

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

міжнародний науковий журнал / засн.: Донецький національний університет. – 2004. – Донецьк. - 2(6) разів на рік Електронний аналог: режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ 2004, № 3-6 Читати далі »