Наукова бібліотека Криворізького економічного інститту  заснована 1 вересня 1966 року, з дня відкриття вечірньо-заочного філіалу Донецького інституту радянської торгівлі. На той час фонд бібліотеки складав тільки декілька десятків примірників навчальної літератури з товарознавства.

Бібліотечний фонд універсальний, загальна кількість – 93636 документів українською та іноземними мовами. Для орієнтування в фондах бібліотеки створена система каталогів і картотек: алфавітний каталог, систематичний каталог з алфавітно-предметним покажчиком, систематична картотека статей.

Основні напрями діяльності:

  • Організація якісного бібліотечного, довідково-бібліографічного, інформаційного обслуговування;
  • Комплектування фонду та його збереження;
  • Удосконалення довідково – бібліографічного апарату бібліотеки на всіх носіях інформації;
  • Виховання бібліотечно-бібліографічних знань та інформаційної культури у студентської молоді.

Основні послуги бібліотеки:

  • Консультаційна допомога в пошуку необхідної інформації, виконання тематичних, бібліографічних та фактографічних довідок.
  • Інтернет-послуги в читальному залі за допомогою Wi-Fi – технології.
  • Допомога студентам-дипломникам, аспірантам, консультації по оформленню списків літератури до курсових, дипломних робіт, дисертацій.
  • Індексування публікацій (статей, монографій, навчальних видань) за УДК,  авторський знак.
  • Проведення лекційних і практичних занять з основ інформаційної культури.

Свої побажання та пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки можна
надсилати на E-mail :lib2@kneu.dp.ua

Положення про наукову бібліотеку Криворізького економічного інституту 

Правила користування науковою бібліотекою Криворізького економічного інституту


« Повернутися