Добірка посилань на сайти з різних галузей знань, що мають повнотекстові архіви

ArXiv.org — колекція наукових публікацій в галузі астрофізики, комп’ютерних наук, фізики, математики, квантової біології.

Athena книги з філософії, класичної літератури, економіки, історії, мінералогії, а також книги швейцарських і французьких авторів мовою оригіналу.

AUP.RU — економічна бібліотека при адміністративно-управлінському порталі АUP.RU.

Bibliophika — електронна бібліотека створена на основі оцифрованих фондів Державної публічної історичної бібліотеки Росії. Містить документи видані до 1917 року.

Classics in the History of Psychology колекція повнотекстових праць з психології і суміжних дисциплін, що мають історичне значення.

Cogprints — відкритий репозитарій з гуманітарних наук та комп’ютерної техніки.

Demonstratio mathematica — видання факультету математики та інформаційних наук Варшавської політехніки.

Directory of Open Access Books (DOAB) — каталог книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) — каталог журналів відкритого доступу. Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань.

E-Books Directory — каталог електронних книг, документів, лекцій з усіх галузей наук.

Online Books Page повнотекстові книги та інші видання, що зберігаються на сервері University of Pennsylvania.

Open Knowledge Repository — публікації Світового банку.

Springer_books — книги міжнародного наукового видавництва Springer.

World Bank — доступ до баз: World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM) та багатьох інших, раніше доступних лише за передплатою.

World Digital Library — світова Цифрова Бібліотека, яка надає безкоштовний доступ до різних типів цифрових матеріалів.

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова — електронні тексти історичних джерел, матеріали з історії, палеографії та археології, праці вчених історичного факультету МДУ.

Докусфера — проект Російської національної бібліотеки з забезпечення доступу до власних електронних фондів.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — російський інформаційний портал. Містить реферати та повні тексти наукових публікацій.

Научная электронная библиотека ГПНТБ России — ресурс Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії . Фонд містить оцифровані копії технічної літератури.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського — основний науково-інформаційний центр України. Член багатьох міжнародних та вітчизняних бібліотечних об’єднань, асоціацій, архівів і документних центрів.

Руниверс — відкрита факсимільна бібліотека історичної літератури, виданої в Росії в ХIХ — поч. ХХ ст. Містить російських філософів, які були виведені з культурного обігу майже на сторіччя і більше не перевидавалися.

Экономика. Социология. Менеджмент російський освітній портал з економіки, соціології, менеджменту.

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки — фонд електронної бібліотеки складається з оцифрованих копій стародруків та старовинних рукописів, сучасної літератури з усіх галузей знань, колекції нотних видань та бібліотеки дисертацій.


« Повернутися