науковий журнал / засн.: Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, Державне підприємство «Журнал Міністерства закордонних справ України «Політика і час». – 2008. – К. – Щоміс. Наказом МОН України № 1609 від 09. 12 .2013 видання «Зовнішні справи» внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України переліку наукових фахових видань з історичних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

2008, № 1-6, 8, 2009, № 1-3, 6-12